Aktualności

płk Dionizy Czachowski w rocznicę Bitwy Radzanowskiej

Kolejny punkt na mapie naszej ogólnopolskiej akcji „Pamięć o lokalnych Bohaterach”. Upamiętniliśmy 158. Rocznicę Bitwy Radzanowskiej oraz zaopiekowaliśmy się grobem dowódcy płk Dionizego Czachowskiego na cmentarzu w Bukównie (pow. białobrzeski).

Wspólnie z Drużyną Harcerską „Leśni” w Bukównie wyczyściliśmy grób – miejsce pierwotnego pochówku dowódcy i bohatera powstania styczniowego.

W naszej akcji wzięli udział: Sławomir Kruśliński – Wójt Gminy Radzanów, Magdalena Leśnowolska – Sekretarz Gminy Radzanów, Jarosław Sokołowski – Przewodniczący Rady Gminy w Radzanowie, Magdalena Sikora – Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.

Zapraszamy na krótką lekcję historii przedstawioną przez Tomasza Iwańczyka – nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie.