Fundacja „Ludzie są Najważniejsi” powstała w celu pomagania żyjącym w upamiętnianiu bliskich im osób, których już niestety nie ma z nami. Cel ten jest realizowany poprzez szeroką działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa świadomego swojej historii, a także poprzez kształtowanie postaw społecznych umożliwiających dialog między środowiskami, grupami społecznymi czy narodami. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Organizowanie konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów, wystaw, odczytów, szkoleń, spotkań, a także innych form działalności upamiętniającej zmarłe osoby;
  • Aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań służących celom Fundacji;
  • Podejmowanie działań służących dialogowi między różnymi grupami społecznymi i narodowymi;
  • Tworzenie lub rewitalizację materialnych punktów pamięci takich jak pomniki, rzeźby, nagrobki itd.;
  • Publikację wygłoszonych wykładów, prezentacji, skryptów i innych materiałów w formie pisemnej i elektronicznej;
  • Współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi;
  • Realizowanie zadań publicznych służących upamiętnianiu zmarłych osób;
  • Popularyzację i wspieranie idei wolontariatu wśród społeczeństwa;
  • Szkolenia i projekty dla przedsiębiorstw prywatnych, jednostek administracji publicznej lub innych podmiotów działalności gospodarczej.