Fundacja Ludzie są Najważniejsi powstała, by swoimi działaniami upamiętniać życie i szeroko rozumiany dorobek osób, których już z nami nie ma. Dzięki podejmowanym przedsięwzięciom przywracamy ich historie. 

Wierzymy, że w ten sposób nie tylko oddajemy hołd zmarłym, ale przyczyniamy się do tego, że jako społeczeństwo świadome historii swoich bohaterów jesteśmy w stanie budować lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń.

Fundacja podejmuje szeroki wachlarz działań, by upamiętniać zmarłych. Poniżej prezentujemy ich podsumowanie:

Dbanie o miejsca pamięci – jest kluczowym obszarem działalności Fundacji. Te niezwykłe miejsca są żywym świadectwem pamięci o zmarłych. Mijając je w drodze do szkoły, pracy, czy sklepu, mamy okazję do zadumy dzięki ich obecności w naszym otoczeniu. Fundacja kładzie szczególny nacisk na ochronę istniejących miejsc pamięci (m.in. cmentarzy, pomników, tablic pamiątkowych), by godnie oddawały one hołd zmarłym.

Zbiórki na upamiętnianie osób zmarłych – dodatkowym obszarem działania Fundacji jest gromadzenie środków, które umożliwiają budowę nowych miejsc pamięci. W naszym kraju nie brakuje bohaterskich osób, które nie są należycie upamiętnione. Dzięki zbiórkom Fundacja podejmuje szereg działań, które pozwalają przywrócić im miejsce w otaczającym świecie (m.in. poprzez sadzenie drzew pamięci, a także tworzenie paczek świątecznych dla potrzebujących). 

Organizacja wydarzeń poświęconych dorobkowi zmarłych – to kolejny obszar działalności Fundacji. Skupia się on na utrwaleniu niematerialnego dorobku tych, których już z nami nie ma, by dzięki dostępnym współcześnie technologiom, zachować dziedzictwo tych osób. W tym celu Fundacja podejmuje się organizacji różnego rodzaju wydarzeń (m.in. wieczory wspomnień, wystawy, konferencje, publikacje, pikniki historyczne).

Ogólnopolskie akcje – Fundacja realizuje cel upamiętnienia zmarłych na terenie całej Polski i chętnie podejmuje współpracę z innymi podmiotami: jednostkami samorządu centralnego i samorządowego, przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi, kultury i pomocowymi, a także innymi fundacjami i stowarzyszeniami. 

Zgłoś inicjatywę - zaproś nas do siebie!

Masz pomysł na przedsięwzięcie upamiętniające kogoś zmarłego w Twojej społeczności? Znasz zaniedbane miejsce pamięci?
Niezależnie od tego, czy ma to być akcja ogólnopolska czy taka o charakterze lokalnym – napisz do nas na fundacja@najwazniejsi.pl