Fundacja
Ludzie są Najważniejsi

Ogólnopolskie akcje

Fundacja realizuje cel upamiętnienia lokalnych bohaterów na terenie całej Polski i chętnie podejmuje współpracę z innymi podmiotami.

Dbanie o miejsca pamięci

Fundacja kładzie szczególny nacisk na ochronę istniejących miejsc pamięci (m.in. cmentarzy, pomników, tablic pamiątkowych), by godnie oddawały one hołd zmarłym.

Zbiórki na upamiętnienie osób zmarłych

Obszarem działania Fundacji jest gromadzenie środków, które umożliwiają budowę nowych miejsc pamięci. W naszym kraju nie brakuje bohaterskich osób, które nie są należycie upamiętnione.

Wieczory wspomnień, wystawy, biegi, ...

Fundacja skupia się na utrwaleniu niematerialnego dorobku tych, których już z nami nie ma, by zachować dziedzictwo tych osób. W tym organizuje różnego rodzaju wydarzenia (m.in. wieczory wspomnień, wystawy, konferencje, publikacje, pikniki historyczne).

Przeczytaj o naszych akcjach