Komu pomagamy

Czekamy na wszystkich, którzy stawiają sobie poprzeczkę wyżej.

Kogo szukamy? Ciekawych ludzi pod względem osobowości i talentu edukacyjnego na jakimkolwiek polu: medycynie, sporcie, mechanice, elektryce, matematyce, językach obcych, historii, biologii, geografii, archeologii, fizyce, muzyce, chemii, księgowości, handlu, nieruchomościach, sprzedaży, ekonomii, zarządzaniu, marketingu, grafice komputerowej, i wielu innych branżach. Żeby być naszym podopiecznym nie musisz mieć samych szóstek na świadectwie, nie musisz też wygrywać olimpiad (chociaż, czemu nie, na pewno nie zaszkodzi). Chcemy, abyście rozwijali swoje pasje i zainteresowania, byli otwarci na nowe doświadczenia, poszerzali horyzonty, zdobywali pierwsze nagrody w konkursach międzynarodowych, no dobra, może też być w krajowych. Zrób pierwszy krok jakim jest wypełnienie formularza.

Czego oczekujemy w zamian? Pragniemy, aby szkoła była „Przyjacielem Fundacji”, utrzymywała stały kontakt telefoniczno-mailowy, kontrolowała ucznia/podopiecznego, podpowiadała, na co należy przeznaczyć pieniądze, by były one jak najlepiej zainwestowane. Podopieczny Fundacji nie otrzyma pieniędzy do ręki, ani rodzice, czy też prawni opiekunowie. Środki finansowe trafią do korepetytorów, które będą przeznaczane na podróże, zdobywanie doświadczeń, trenerów/coauchów, szkolenia, pracownie tematyczne, itd. Możemy opłacać bursę, wycieczki klasowe, koszty ubezpieczenia. Każdy podopieczny fundacji zostanie objęty opracowanym indywidualnym Planem Działania, dopasowanym bezpośrednio do jego potrzeb. Przyjmujemy dzieci i młodzież od 11 do 20 roku życia.

Jak pomagamy? Przede wszystkim całym sercem i zaangażowaniem. Na początek chcielibyśmy, aby każde dziecko, które zostanie naszym stypendystą otrzymywało od 500 do 1000 pln na miesiąc x 10 miesięcy (wrzesień – czerwiec). Dokładna kwota dofinansowania przyznana jest po wypełnieniu formularzy, szczegółowym opisie mocnych, edukacyjnych, sportowych i artystycznych stron dziecka, jego pasji, zainteresowań, które przekładają się na średnią na świadectwie szkolnym, sytuacji materialnej dziecka i rodziny, w której się wychowuje.